Hvordan

Vi har meget og god erfaring med at arbejde med lederteams eller en leder og dennes team. Vi prøver at være rollemodeller for, hvordan man bedst leder andre.

Vi bestemmer og vi medinddrager, vi faciliterer, udfordrer og anerkender. Vi skaber en stemning, hvor I får lyst til at tænke over og tale om de reelle problemstillinger.

 

Værktøjskassen

Vi har en kæmpe værktøjskasse, og vi faciliterer processer, hvor I får brugt hinanden på nye og givtige måder.

Eksempler:

 • Facilitering af diskussioner og processer.
 • Udfordring af overbevisninger og vaner.
 • Praktiske øvelser med relation til aktuelle problemstillinger. Det kan f.eks. være øvelser i:
  • At vise empati
  • At demonstrere et coachende mind-set (et af favorit-temaerne)
  • At forstå hvor forskelligt mennesker modtager et budskab (kommunikation)
  • Selverkendelse
  • At motivere og engagere
  • At sætte retning og sælge strategien
 • Interview af et team med en anerkendende tilgang
 • Leg og pjat med et seriøst sigte. Ledere er jo børn, der bare er blevet lidt ældre.
 • Design af ny organisation, værdier, kulturforandringer mv.