Persondatapolitik, GPDR

Håndtering af persondata hos Lederudvikling.dk (version 1. juli 2019)

Lederudvikling.dk, Cvr nr.: 21109339 (herefter ”vi”) er dataansvarlig for de personoplysninger, vi registrerer om vores kunder.

For at kunne levere den aftalte service registrerer vi typisk følgende oplysninger om dig:

  • Navn
  • Firmaadresse
  • Stilling
  • E-mail, telefonnummer og evt. andre kontaktoplysninger
  • Ansættelsesforhold, situationer, problematikker og synspunkter, du vælger at dele med os som led i leverancen.

Vi videregiver eller overlader udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til dig, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere og følge op på vores leverance.

Vi sletter dine oplysninger senest 2 år efter leverancens afslutning, medmindre du har givet samtykke til at vi opbevarer dem i længere tid.

Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret.

Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i og kopi af de personoplysninger om dig, vi har registreret. Henvend dig til info@lederudvikling.dk.

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at databeskyttelsesreglerne er overtrådt. Klage kan indgives på Datatilsynet.dk