HENRIK SCHMIDT

Her er lidt af min forståelse af ledelse, uddannelse og mennesker.

Det vigtigste for ledere er at lære:

  • At skelne mellem, hvad der er luftkastel-teorier bygget på varm luft, og hvad der er videnskabeligt baseret viden og praksis.
  • Kende de 4 grundlæggende menneskelige og psykologiske behov:  1) autonomi, 2) kompetence (faglig og personlig udvikling), 3) samhørighed og 4) mening.

Der er stadig mange modeller og metoder i brug, der bygger på myter om den menneskelige natur. De er baseret på en forståelse af mennesket, som blev udviklet i 1700-tallet, hvor mennesket blev opfattet som  rationelt, velovervejet og fornuftigt og altid handlende ud fra egne interesser.

Der er allerede uddelt to nobelpriser til forskere, der har punkteret denne myte eftertrykkeligt (Daniel Kahneman 2002 og Richard Thaler 2017). Deres forskning har været fuldstændig konsistent gennem mere end 50 år: Mennesker handler og tager beslutninger baseret på stemninger og ikke-bevidste antagelser mere end fornuftige og rationelle overvejelser. Det har imidlertid ikke ændret afgørende på, hvordan ledere bliver uddannet og medarbejdere bliver behandlet. De fleste er blot blevet gode til at betegne, det, der undervises i, som “det sidste nye”, men praksis viser, at det bare er gammel vin på nye flasker.

Mit udgangspunkt er baseret på den viden om mennesket, som Kahneman og Thalers forskning har kortlagt, samt forståelse for menneskelige relationer og arbejdet med meningsskabende praksis (Deci og Ryan). Jeg underviser ledere, lederteams og medarbejdere i helt praktisk at kunne skelne mellem det, der lyder rigtigt, men som ikke virker, og det vi konkret ved fungerer, og som gør dem i stand til at lykkes med det, de vil.

Jeg er psykolog og trækker personligt på mere end 15 års erfaring med lederudvikling i såvel offentlige som private organisationer. Herudover har jeg mere end 15 års erfaring som hhv. skolelærer, akt-afdelingsleder og skoleleder. Siden 1998 har jeg beskæftiget mig indgående med at omsætte hjerneforskning til konkrete handlinger – og jeg sætter stor ære i at vise – gennem konkrete øvelser og træning – at det, jeg påstår, holder.

 

Tilbage til Om lederudvikling.dk >>>