Courses for Non-Danish managers, see: Tournesol.dk

Åbne kurser

Eksempler på udbytte, du kan forvente:

 

 

 

Personlig ledelse for erfarne ledere
 • Bliv en mere effektiv leder
 • Bliv bedre til at få det, du gerne vil have gjort, gjort
 • Bliv endnu mere tryg i lederrollen
 • Bliv mere bevidst om, hvilken leder du er og ikke er
 • Bliv mere bevidst om begrebet ledelse og hvordan du bliver den bedst mulige leder
 • Bliv mere nærværende og lyttende
 • Bliv god til at finde ud af, hvad der motiverer den enkelte
 • Find nøglen til at skabe engagement og motivation
 • Få grundlæggende kendskab til effektiv coaching
 • Introduktion til brugen af virtuelle platforme (Adobe Connect, Skype, Zoom, Yammer)
 • Byg et netværk med ligestillede fra andre firmaer og brancher – måske venskaber for livet
 • Bliv endnu bedre til at skabe relationer
 • Bliv fantastisk til at håndtere vanskelige situationer og medarbejdere

Vi har ikke planlagt flere åbne kurser i Coronaperioden,
men vi holder skræddersyede forløb.
Metode:
 • Individuel behovsafklaring
 • Individuel forventningsafstemning
 • Action Learning
 • Øvelser
 • Cases
 • Teoretisk input
 • Gruppediskussioner
 • Coaching – modtage og selv gennemføre
 • Dilemma hotline under forløbet
Format:
 • Personlige møder – fysiske eller virtuelle – om udfordringer, behov og forventninger
 • Afklaring af behov og muligheder for ”Action Learning” – udvikling på jobbet.
 • 3 dages kursus med ligestillede fra andre firmaer og brancher
 • Individuel opfølgning på Action Learning og kurset– evt. sammen med egen chef
 • Netværksmøder med opfølgning og nyt input
 • Mulighed for fortsat coaching
 • Mulighed for mentorforløb vedrørende videre udvikling
Tilgang:

Alt baseres på aktuel videnskab om den menneskelig psyke.

Udgangspunktet er hele tiden eksistentialisme og humanisme.  Det vil sige erkendelse af, at alle mennesker gerne vil være effektive og succesfulde, og at vi alle gør vores bedste for at håndtere de vilkår, vi lever under. Hvordan skaber man exceptionelle resultater, motivation og engagement, når mennesker nu engang er mennesker med alt, hvad det indebærer.

Der er følelser på spil, og der er følelser i alt. Vi lader ikke følelserne blive hjemme, når vi går på arbejde, og håndtering af følelser er afgørende for godt samarbejde og dermed god ledelse. Situationer, hvor der er følelser på spil, har den største effekt på effektiviteten i et team eller en afdeling og for medarbejdernes og lederens motivation, arbejdsglæde og jobtilfredshed.

Mange ledere viger naturligt nok tilbage for at involvere sig i eller tackle de følelser, der er i spil. Hvis du magter at gå ind i dem, har du en langt bedre chance for ikke bare at lykkes, men for at blive en virkeligt god leder, som andre gerne vil arbejde for og med.

På vores åbne kurser kan du lære at blive mere fortrolig med følelser – dine egne og andres – og dermed blive bedre til at tackle de situationer, hvor ledelse virkelig bliver sat på spil!

Med de nyeste teorier fra hjerneforskningen om, hvad følelser er, og hvorfor og hvordan de påvirker os, får du muligheden for at udforske lige præcis dét, du er optaget af – om det er high performing teams, motivation, engagement, flow-oplevelser i jobbet, organisationsforandringer, brokkehoveder, den vanskelige samtale eller andet.

Forstå mere om, hvordan du påvirker andre – og hvordan du – som den leder, du er – kan blive bedre i de kritiske ledelsessituationer.

Kontakt os på info@lederudvikling.dk eller pr. telefon 26 69 07 40 hvis du har spørgsmål eller gerne vil tilmeldes.

Vores åbne kurser starter, når det passer dig, med:

 • individuel forventningsafstemning
 • individuel behovsafklaring
 • action learning (gennemføres i egen organisation)

Et kursus omfatter også tre dage sammen med ligestillede fra andre brancher.

Henrik Hjorth og Mogens Maltby vil være ansvarlige for de næste moduler i samarbejde med andre eksperter, der bidrager på forskellig vis.